Mainor Ülemiste juhina jätkab Ursel Velve

Ülemiste Cityt arendava Mainor Ülemiste nõukogu pikendas Baltimaade suurima ärilinnaku arendusettevõtte juhina tegutsenud Ursel Velve juhatuse liikme lepingut järgmiseks kolmeks aastaks.

„Urseli senine tegevus Mainor Ülemiste juhina on möödunud kiiresti ja tulemusrikkalt ning Ülemiste City on terviklikult ja visioonist lähtuvalt arenenud nii innovatsiooni-, töö-, elu- kui ka õpikeskkonnana,“ lausus Mainor Ülemiste nõukogu esimees Guido Pärnits.


„Valminud on Ülemiste City kaasaegseim ja rohelisim büroohoone, Alma Tominga maja, millega tõusime bürookinnisvara sektoris liidrite hulka. Äripäeva kinnisvaraettevõtete TOP-is saavutasime 2023. aastal esikoha. Alustasime linnaku jaoks kahe väga olulise hoone – uue tervisemaja ja hariduskompleksi ehitust ning sõlmisime Ericsson Eesti AS-iga lepingu toomaks nende uus targa tootmise ja tehnoloogiakeskus Ülemiste Citysse. Ülemiste City ettevõtete lisandväärtus on kasvanud aastatel 2020–2022 kokku 300 miljoni euro võrra,“ kommenteeris Ursel Velve kokkuvõtvalt kolme aastat.

Velvel on hea meel jätkata senist tegevust, mis pole huvitav ja oluline ainult arendaja vaates, vaid on silma jäänud ka linnakus tegutsevatele ettevõtetele: „Oleme tänulikud, et kliendid märkavad meie pingutusi. 73% Ülemiste City klientidest soovitab meid oma sõbrale või tuttavale, mis on samal tasemel Amazoniga ja kõrgem veel kui Apple’il ning Google’il. Lisaks on linnaku tuntus Eesti elanikkonna seas üle 80%, mis on väga tugev tulemus.“

„Sisenesime kinnisvaraarendajatele täiesti uude teenuste valdkonda ja lõime koostöös Mainor AS ja Technopolis Ülemiste AS-iga uusi andmepõhiseid teenuseid nagu Green City ja pakume linnakut ettevõtetele testimiskeskkonnaks Test City teenuse näol,“ märkis Velve. „Oma järgmisel tööperioodil soovin jätkata sama ambitsioonika kinnisvaraarenduse tegevusega, avada kogukonnale ja teenusepakkujatele Ülemiste City uue tervisemaja ja hariduskompleksi ning alustada kahe uue büroohoone ehitust, et tagada headele klientidele laienemisvõimalusi. Oluline on tagada suure Ülemiste kogukonna omavahelist äritegevust, mistõttu arendame edasi omadelt omadele pakkumiste platvormi. Keskkonnaloomes paneme rõhku kvaliteetse ja inimsõbraliku linnaruumi loomisesse,“ kommenteeris Velve ja lisas, et Ülemiste City suurimaks väljakutseks peab ta ligipääsetavuse parandamist. “Soovime koos Tallinna linnaga töötada välja uuendatud ühistranspordi kava, et tagada linnaku olemasolevate ja uute klientide, sealhulgas tulevase Ericssoni arenduskeskuse töötajate jaoks mugav ühistranspordi ja rattaga liikumise võimalus. Selle jaoks on ääretult oluline luua turvaline rattateede infra koos Rail Baltica alla loodavate tunnelitega.”

Kindlasti soovib Velve kolmel järgmisel aastal jätkata innovatsiooniprojektide eestvedamist. “Innovatsioon on juba meie DNAsse sisse kirjutatud ning et jätkuvalt ettevõtetele lisandväärtust pakkuda, arendame edasi edukalt käima läinud Test City kontseptsiooni kolme uue ärimudeliga aastas,” märkis ta. “Loomulikult peab ka kinnisvaraarendusse jätkuvalt uuenduslikke lahendusi tooma – siin on meile suunanäitajaks Rohetiigri ehituse teekaardi põhimõtted arendusprotsessis ning BIM-mudelid halduses.”

Ka Guido Pärnits kinnitab, et järgmised kolm aastat toovad kahtlemata kaasa suuri pingutusi uute võimaluste rakendamiseks. „Ülemiste City on Tallinna kinnisvaraarenduses juhtpositsioonil ja oluline suunanäitaja Euroopa pargi rajamises koos maamärgilise kõrghoone ehitamise ja linnaku ühendamisega nii RB terminali kui ka lennujaama alaga. Oluline on ka edasi arendada Ülemiste City Radarit, et mõõta ja hinnata linnaku valdkondlike eesmärkide täitmist. Lahenduse eelduseks on pidev digitaliseerimine, andmete kvaliteedi tõstmine ja uute andmeallikate lisamine, aga ka linnakuülese andmestrateegia loomine,” lisas ta. Veel toob Pärnits uue algatusena välja Ülemiste City kogukonnafondi, mis käivitub juba alanud aastast ning mille kontseptsioon on levinud mitmetes ärilinnakutes üle maailma. “Kogukonnafondi näol saavad linnaku ettevõtted panustada rahaliselt linnaku ülestesse arendusprojektidesse ning aktiivselt ise kaasa rääkida linnaku arendamises.”

Eelmine
Mainor Ülemiste juhatusega liitub Sten Pärnits
Järgmine
Ülemiste City uus hariduskompleks saavutas täiskõrguse